Brønn- og energiboring på Vestlandet

Voss Brønn og Energi

Har du nettopp kjøpt et hus uten innlagt vann? Er det langt til nærmeste offentlige tilknytningspunkt? Kunne du tenke deg å utnytte varmeenergien som finnes under bakken? Snakk med oss om brønnboring! Voss Brønn og Energi er et firma på Voss som tilbyr boring etter drikkevann og varmekilder til hus, hytte, gårdsbruk og vassverk på Vestlandet.

Har du spørsmål angående brønnboring, energiboring eller fundamentering? Spør oss gjerne om dette! Vi kan gi deg råd og hjelp.

Skriv oss en melding, så kommer vi tilbake til deg!  Drikkevann

  Langt  unna offentlig vann? La oss bore brønn for ditt drikkevann.

  Bergvarme

  Bergvarme er den mest miljøvennlige løsningen. Vi borer brønnen.

  Rør i fjell

  Vi borer hull i fjell for avløpsrør når dette er den beste muligheten.

  Fundamentering

  Bygge på ustabil grunn? Vi senker ned stålrør til fjellet, fylt med sement.