Brønnboring

Brønnboring

Bor du i et hus tilknyttet en gammeldags brønn, eller uten brønn? Er det langt til nærmeste offentlige tilknytningspunkt for vann? Vi tilbyr boring etter drikkevann til hus, hytte, gårdsbruk og vassverk. Brønner bores hovedsakelig i fjell, men på steder hvor det er langt ned til fjell, kan det settes løsmassebrønner dersom løsmassene er av hensiktsmessig kvalitet. Vi har lang erfaring innen brønnboring, og kan lett fastslå om det er mulig å bore i det aktuelle området. Vi leverer og monterer også komplette pumpeanlegg til deres brønn, samt utfører utskifting og vedlikehold av gamle anlegg.

Fordeler med vannbrønn

  • Grunnvannet er bedre beskyttet
  • Grunnvannet er gratis
  • Ikke tilsatt fluor eller kalk
  • Ikke strippet for mineraler
  • Små sesongavhengige variasjoner
  • Mer stabil temperatur
  • Du har bedre oversikt over kilden
  • Penger spart ved jevn tilførsel

Skriv oss en melding, så kommer vi tilbake til deg!