Tjenester

Voss Brønn og Energis tjenester

Voss Brønn og Energi utfører både energiboring, brønnboring, horisontal boring og gjennomboring i fjell. Dersom du skal bygge stort og tungt på ustabil grunn som myr, jord eller sand, kan vi forankre fundamentet i fjellet som ligger under.

Skriv oss en melding, så kommer vi tilbake til deg!