Gjennomboring/Horisontalboring

Gjennomboring/Horisontalboring

Gjennomboring

Vi utfører boring for vann og avløp, og el-gjennomføringer under vei eller gjennom fjell. Denne typen boring kan utføres i fjell eller i løsmasser ved bruk av stålforing som man drar med seg samtidig som man borer. Borehull kan leveres i forskjellige dimensjoner, avhengig av hvor mye som skal gjennom. Denne typen boring blir stadig mer brukt ettersom det er enklere enn å grave over vei, og ofte billigere enn å grave rundt.

For boliger med kjellere som ligger delvis under fjell, kan det være tid og penger å spare ved å bore hull til ledninger, i stedet for å splitte fjellet. Dersom det eneste alternativet er å sprenge fjellet, kan det være betydelige kostnader å spare ved å bore.

Horisontalboring

Horisontalboring og skråboring, vil si at man borer horisontale hull i fjell og tette løsmasser for å trekke rør til vann, kloakk og lignende, under veier, bygninger og andre hindringer. Fortrinnet med denne metoden er at man slipper å grave opp seksjoner av veier og eiendommer til nødvendig infrastruktur. Horisontal boring er ofte er et mer lønnsomt alternativ enn å grave grøfter. Det er også tidsbesparende å bore, ettersom det kan være krevende å få godkjenninger til å grave opp veier og parkeringsplasser.

Fordeler med gjennomboring/horisontalboring

  • Begrenser synlige inngrep i naturen
  • Færre forstyrrelser av trafikken
  • Krever ikke nødvendigvis godkjenning
  • Begrenser rivningsarbeid
  • Minsker behov for sprenging
  • Tid og penger spart

Skriv oss en melding, så kommer vi tilbake til deg!