Fundamentering

Fundamentering

Fundamentering er boring av hull til stålrør som senkes ned i fjellet. Inni røret settes det ned armering, før det fylles med betong. Dette er en metode som er mye brukt på å fundamentere broer, kaianlegg og bygninger av en viss størrelse og tyngde. Fundamenteringsboring kan utføres med stålrør i mange forskjellige dimensjoner, etter hvilke belastninger de må tåle. Det kan også underbores i fjell for forankring, slik at pelene tåler strekk. Denne metoden er mye brukt på f.eks. kaier og andre konstruksjoner som er utsatt for sterk vind og vibrasjoner fra anleggsarbeid. Borede peler er spesielt godt egnet ved tunge laster og ustabilt fundament.

Pæling er spesielt aktuelt når man ikke har anledning til direkte fundamentering, hvilket vil si at grunnmur kan plasseres rett på fjell. Pæling brukes vanligvis når man ikke har direkte tilgang til nakent fjell, for eksempel ute i sjøen. Det er grunnen til at oljeboreplattformer plasseres på armerte peler.

Skriv oss en melding, så kommer vi tilbake til deg!